Missioon ja visioon Prindi Saada link


Missioon

Festivali missioon on propageerida laste ja noorte huviharidust muusikaõpetuse valdkonnas. Tähtede Laul on erineva kultuuritaustaga muusikat armastavate laste kohtumispaik, kus juba varases lapseeas tuuakse esile isikupärased ja andekad lauljad ning nende annetest saavad ka osa kultuuri tarbijad.

Visioon

Tähtede Laul festivali visioon on saada Euroopas tunnustatud laste ja noorte muusikafestivaliks. Festivaliga soovime ühendada erinevate riikide pop- ja lastelaulude traditsioone ning ühtlasi pakkuda noortele võimalusi nende eesmärkide efektiivsemaks saavutamiseks.

Selleks, et olla edukas peame:

  • looma rahvusvahelise festivalide võrgustiku, mis laieneks igal aastal vähemalt ühe uue riigi võrra (hetkel baasvõrgustikus: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome, Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Rootsi);
  • säilitama festivalil sõbraliku õhkkonna, kus valitseks  teineteiselt õppimise soov ja kuulamise oskus;
  • teavitama noorte saavutusi laiemalt läbi meediakanalite ja kontserttegevuse;
  • pakkuma lastele ja noortele positiivse lavakogemuse, millele antakse professionaalsed hinnangud edasiseks arenguks;
  • hoidma lastele ja noortele mõeldud arengukeskkonda, kus liiguvad ideed, mis võimaldavad ajaga kaasas käimist;
  • pakkuma väliskülalistele meie  riigist parimaid emotsioone nii sotsiaalselt kui ka kultuuriliselt.